کوپه شماره ٧

Thursday, August 24, 2006

آزادی

مهرداد قاسمفر و مانا نيستاني بعد از نود روز بازداشت به مدت ده روزسه شنبه از زندان شدند. خیلی آرام و بی سر و صدا هم آزاد شدند برخلاف روزی که دستگیرشون کردند. 90 روز 2160 ساعت میلیاردها ثانیه، 90 روز زندان برای یک طرح، 90 روز زندان برای هیچ، 90 روز تعطیلی روزنامه رسمی دولت. 90 روز بیکاری و بی سرانجامی ده ها روزنامه نگار، 90 روز اضطراب خانواده ها، مادری که تنها دلخوشیش پسر کوچکی است که بدون سایه پدر بزرگ شد، برادری که به خاطر برادر هنرش را کنار گذاشت، زنی که تنها چند ماه در کنار همسرش بوده، زنی که در تنهایی و انتظاری سخت فرزندش را از همه هیاهوها دور نگهداشته و کودکی که 90 روز پدر را ندیده. اونا آزاد شدند تا 26 شهریور پاسخگو گناهی که در حق مردم آذری کرده اند باشند و احیانا باز زندان دوباره در انتظارشان باشد! راستی در این 90 روز چند بار از خودشان پرسیدند به کدام گناه تاوان باید بدهند.

posted by farzane Ebrahimzade at 3:48 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home