کوپه شماره ٧

Tuesday, August 22, 2006

برای شهریور


مرداد هم به پایان رسید اما من باور ندارم روزهای تلخ تمام شده باشد. فردا اولین روز شهریوره اولین روز آخرین ماه فصل گرم. خیلی از ما خاطرات تلخ و شیرینی از شهریور داریم. خاطره تمام شدن روزهای دلخوشی تابستان، خاطره آخرین شب های آرامش، خاطره امتحان تجدیدی و قبول شدن دو ضرب و شاید هم رد شدن ها. خاطره نتیجه کنکور و قبولی و ردی در دانشگاه، یاد روزهای خوش ثبت نام دانشگاه و........ . اول شهریور توی شناسنامه ام یک رنگ دیگه هم داره. من متولد اول آبان سال 53 هستم اما کد شناسایی تولدم در برگه هویتم اول شهریور سال 53 است. 1/6/53 این تاریخی است که سالهاست در جواب تاریخ تولدم می نویسم. با این که می دانم اول شهریور روز تولد واقعیم نیست اما برام یک معنای دیگه داره. معنای تولد تازه، معنای دوباره ساختن. توی شهریور پنج سال پیش دوباره متولد شدم پس باز هم می توانم. هر سال اول شهریور دوباره می شود متولد شد.
فردا اولین روز شهریوره می خوام علی رغم تمام سختی هایی که این چند روز گذشته بار دیگه از نو خودم را آغاز کنم. هر چند این روزها دیگه بریدم و کم آوردم. هرچند که خیلی از دوستانم را دیگر نمی می بینم. روزهایی که دیگر حسین، صنم، هستی و خیلی دیگر از دوستان خوبم نباشند. اما می خوام از اول شهریور یک بار دیگه خودم را بازسازی کنم. نمی دانم شاید بازهم نتوانم در این دوره بی امید به فردا و روزهایی که شاید دوباره تو را هم از دست بدهم اما تلاش خودم را می کنم. حتی تو همراهم نباشی. پس به اولین روز شهریور باز هم سلامی تازه

posted by farzane Ebrahimzade at 5:14 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home