کوپه شماره ٧

Monday, August 14, 2006

هدیه ای برای سالگرد

«می دونید خیلی سخته آدم چندین ماه بدون همکارش، دوستش، همراهش و همسرش بگذرونه و یادش نکنه؟»
کدوم یکی از ما ، راستی کدوم یکی از ما می تونستیم جواب زن جوانی را که می تونست امشب همین امشب توی سومین سالگرد آغاز زندگی مشترکش در کنار همسرش باشه و به جای این که جایزه ای رو که به یاد او گرفته بود را در دست داشته باشه، هدیه ولو کوچک به یاد 22 مرداد سه سال پیش رو لمس کنه؟ واقعا کدوم یکی از هر کدوم از ما خبرنگارای حوزه فرهنگ و هنر که از صبح امروز تمام فکر و ذکرمان توی این خلاصه بود که امروز چه خبری می شود نوشت و برای فردا چه باید کرد و بعد از ساعت کاری آمده بودیم تا در گردهم آیی با تمام دغدغه هایی که برای کسب یک لقمه نان قلممان شرکت کنیم می توانستیم برای لحظه ای جای خالی مردانی را که یک روز سرد با پروازی بی بازگشت خودشان خبر ساز شدند را در روزهای بی خبری برای خانواده هایشان پر کنیم. همسر صادق نیلی خبرنگار خبرگزاری فارس که با پرواز تلخ C130 رفت و بازنگشت امشب نکته ای را به یاد همه ما انداخت که فاصله بودن و نبودن های ما یک دم است. لحظه ای برای سلام و لحظه ای برای وداع. امشب هیچ کس جوابی برای زن جوانی که سالگرد ازدواجش را امشب در خانه ای خالی با یاد مردش با هدایایی برای مرد از دست رفته اش دریافت کرده بود نداشت.

posted by farzane Ebrahimzade at 12:31 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home