کوپه شماره ٧

Tuesday, August 22, 2006

جایزه ای بدون مراسم

سومین جایزه عکس مطبوعاتی کاوه گلستان بدون برگزاری مراسم به دست برگزیدگانش می رسد. این خبری بود که در آخرین لحظه های روز خبری دیروز منتشر شد. مخالفت و عدم صدور مجوز انتشار کاتالوگ سومین دوره این جایزه سالانه علت کنسل شدن مراسم سالانه برگزاری آن اعلام شده است. این هم از کرامات اداره کتاب است. نمی دونم باید بدبین بود یا خوشبین ظاهرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره کم کم دایره ها را تنگ تر و تنگ تر می کنه. نمی دونم چرا با این وضع نمی شه به ادامه یکی از معدود جوایز غیر دولتی امیدوار بود. این تازه اولشه.

posted by farzane Ebrahimzade at 5:45 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home