کوپه شماره ٧

Tuesday, August 08, 2006

رنگ این روزهای سارا


سارا امت علی همکارم که توی خبرگزاری کنار دست من می نشیند هم از دیروز رسما به جمع وبلاگر ها پیوسته و با وبلاگـ« رنگ این روزهای من آ»مده. علی رغم همه اختلافی که من و سارا در مورد کنار هم نشستن داریم ـ البته این یک شوخی بین ما ست و همش هم از این است که من دوست دارم روی صندلی بلند بنشینم و سارا از صندلی کوتاه خوشش می آد. من وقتی خبر می گیرم تا تنظیم کنم یک دفعه ممکنه تمام میز روخارج از محدوده خودم پر از کاغذ کنم. بگذریم از زمان هایی که قراره به مناسبتی مطلب بنویسم. مثل همین ایام اخیرکه داشتیم ویژه نامه مشروطه کار می کردیم ـ بگذریم. سارا خبرنگار خیلی خوبیه. من نثرشو دوستم دارم و خیلی ازش ایده می گیرم. مطئنم توی وبلاگشم مطالب خواندنی زیاد داره.

posted by farzane Ebrahimzade at 11:47 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home