کوپه شماره ٧

Sunday, July 16, 2006

براي روزي به نام من

ابري نيست، بادي نيست
آسمان بدون لك و صاف است
اما من ....
هيچ كس كلامي نمي‌گويد
نه از دوستي و نه كينه
هيچ نامي من را به نام خودم نمي‌خواند
نامم را سال‌هاست
از ياد برده‌ام
نام من در گستره كوچك زندگيم گم شده
امروز روزي به نام من است. روزي هم نام جنسيت گمشده‌اي كه در من گمشده. اين را براي آن نيمه‌اي از خودم نوشتم كه سال‌هاست فراموش شده است.

posted by farzane Ebrahimzade at 2:29 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home