کوپه شماره ٧

Thursday, July 13, 2006

صداي داريوش در بيستون جهاني شد

داريوش شاه گويد : اين [ است ] آنچه من کردم . به خواست اهورا مزدا در همان يک سال کردم . تو که از اين پس اين نبشته را خواهي خواند آنچه به وسيله من کرده شده ترا باور شود . مبادا آن را دروغ بپنداري . داريوش شاه گويد : اهورا مزدا را گواه مي گيرم که آنچه من در همان يک سال کردم اين راست [ است ] نه دروغ .
داريوش شاه گويد : شاهان پيشين را مادامي که بودند چنان کرده هايي نيست که به وسيله من به خواست اهورا مزدا در همان يک سال کرده شد . اکنون آنچه به وسيله من کرده شد آن را باور آيد . همچنين به مردم بگو ، پنهان مدار . اگر اين گفته را پنهان نداري به مردم بگويي اهورا مزدا دوست تو باد و دودمان تو بسيار و زندگيت دراز باد .
داريوش شاه گويد : از آن جهت اهورا مزدا مرا ياري کرد و خدايان ديگري که هستند که پليد نبودم . دروغگو نبودم . تبهکار نبودم . نه من نه دودمانم . به راستي رفتار کردم . نه به ضعيف نه به توانا زور نورزيدم . مردي که دودمان من همراهي کرد او را نيک نواختم . آن که زيان رسانيد اورا سخت کيفر دادم . داريوش شاه گويد : تو که از اين پس شاه خواهي بود . مردي که دروغگو باشد يا آن که تبهکار باشد دوست آنها مباش . به سختي آنها را کيفر ده . داريوش شاه گويد : تو که از اين پس اين نپشته را که من نوشتم يا اين پيکرها را ببيني مبادا [ آنها را ] تباه سازي . تا هنگامي که توانا هستي آنها را نگاه دار. داريوش شاه گويد : اگر اين نپشته يا اين پيکرها را ببيني [ و ] تباهشان نسازي و تا هنگامي که ترا توانايي است نگاهشان داري ، اهورا مزدا ترا دوست باد و دودمان بسيار و زندگيت دراز باد و آنچه کني آن را به تو اهورا مزدا خوب کناد . داريوش شاه گويد : اگر اين نپشته يا اين پيکرها را ببيني [ و ] تباهشان سازي و تا هنگامي که ترا توانايي است نگاهشان نداري اهورا مزدا ترا زننده باد و ترا دودمان مباد و آنچه کني اهورا مزدا آن را براندازد .
امروز صبح پس از مدت‌ها انتظار سرانجام اجلاس جهاني يونسكو در ليتواني سرانجام حكم جهاني شدن محوطه تاريخي بيستون را تصويب كرد. براساس اين راي سنگ نبشته داريوش در كوه بيستون به عنوان هشتمين اثر ايراني در فهرست آثار جهاني ثبت شد و داريوش از پس هزاره‌ها آرام گرفت. كتيبه بيستون يكي از مهمترين سنگ نبشته‌هاي ايراني است كه سند هويتي ايران در دوره ابتدايي دوره هخامنشي به شمار مي‌آيد.
بيستون در 30 كيلومتري شرق شهر كرمانشاه بر سر راه همدان كرمانشاه در 47 درجه و 27 دقيقه طول جغرافيايي و 34 درجه و24 دقيقه عرض جغرافيايي نسبت به نصف النهار گرينويچ قرار دارد. اين دشت داراي 1320 متر ارتفاع از سطح دريا است طوريكه وضعيت استثنايي كوه موجب شده تا عده اي آن را دروازه زاگرس نامند.محوطه بيستون در محدوده اي به طول 5 كيلومتر عرض 3 كيلومتر قرار دارد.
ايرانيان باستان بيستون را به خاطر جايگاه ويژه اش بغستان ( جايگاه خدايان ) مي ناميدند. در متون تاريخي هم بيستون در دوره هاي مختلف به نامهاي بغستان – بگستان – بهستون – بهستان – بيستون آمده است.
اين‌ها نكات فني بيستون است اما آن چه مهم است توجه به متن و نكاتي است كه در سنگ نبشته داريوش بر دل كوه حك شده است. داريوش در جاي جاي اين متن به اهورا مزدا پناه برده است. او بيش از همه از دروغ و دروغ زن هراس داشته است. اما شايد مهمترين بخش آن تكه‌اي است كه داريوش به كساني كه آن را حفاظت مي‌كنند اشاره مي‌كند كه در پناه اهورا مزدا بماند.
اين هم يك سري لينك درباره بيستون
بيستون جهاني شد
كتيبه داريوش آرام گرفت
بيستون فرزند شهري بزرگ به نام هرسين
متن كامل كتيبه بيستون

posted by farzane Ebrahimzade at 1:17 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home