کوپه شماره ٧

Sunday, July 16, 2006

مناظره

امروز یک روز خیلی پرتنشی بود. از صبح اضطراب داشتم. شاید به دلیل مناظره ای که قرار بود برگزار کنم. البته من تنها به نوعی برگزار کننده بودم. گرداننده بحث آقای محیط طباطبایی بود و بچه های دیگه هم هر کدام تلاش کردند. خبرش هم که آن لاین می رفت همه بچه ها تنظیم کردند. راستی مناظره بین عباس سلیمی نمین و دکتر رجبی و دکتر ارفعی درباره الواح هخامنشی بود. الان خسته تر از آن هستم که درباره اش بنویسم. اما فردا می نویسم.
فقط لینک های خبرها را می گذارم.
گزارش تصویری
رجبي: تلاش ايران شناسان،اطلاعات تاريخ و فرهنگ ايران را تکميل کرده است
ويژه مناظره / سليمي نمين: دوره هخامنشي مبداء تاريخ ايران نيست
سليمي نمين: مستشرقان دلسوز تاريخ و تمدن ايران نبودند
مناظره دکتر رجبي و سليمي نمين درباره معماري بناي تخت جمشيد آغاز شد
ويژه مناظره/ دکتر ارفعي: 35 هزار لوح تخت جمشيد سال 1327 تحويل ايران شد

posted by farzane Ebrahimzade at 10:08 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home