کوپه شماره ٧

Tuesday, July 11, 2006

چه خبر از كجا

چند تا خبر اول اين كه ورلد پرس فتو قراره يك كارگاه عكاسي براي عكاسان جوان بگذاره. دوم اين كه شمارش معكوس براي ثبت بيستون آغاز شده است. اين هشتمين اثري است كه از ايران در فهرست آثار جهاني قرار مي‌گيرد. محمد رحمانيان كارگردان تئاتر هم به جاي فيلم سينمايي دوباره تئاتر كارگرداني مي‌كند و روزهاي راديو را پس از ليلي و مجنون به صحنه مي‌برد. راستي اين هم يك خبر درباره نمايشگاه شكوه ايراني در ژاپن عموي امپراطور ژاپن ضمانت كرده كه آثار ايراني به سلامت از ژاپن برگردند.

posted by farzane Ebrahimzade at 4:20 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home