کوپه شماره ٧

Tuesday, July 11, 2006

اندر افاضات خبرهاي تلويزيوني

هي مي‌خوام راجع به اين كتيبه‌هاي ايراني ننويسم اما اگه تلويزيون ايران گذاشت. ديشب از بخش خبري پر مدعاي 30/20 يك بخشي پخش شد كه بيشتر از همه خنده‌دار بود. در اين گزارش خبري گزارشگر با اشاره به مسئله اي كه براي اين الواح رخ داده به صحبت‌هاي يك استاد دانشگاه پنسيلوانيا اشاره كرد كه ثابت مي كرد اين الواح دزديده شده‌اند و به خارج از ايران برده شده‌اند. البته بعد از اين هم خود طرف صحبت كرد كه اسنادي را از وزارت امور خارجه امريكا به دست اورده است كه نشان مي‌دهد اين الواح كه تعداد آن 75 هزار قطعه است با تباني ميان محمد علي فروغي نخست وزير وقت ايران و علي اصغر حكمت كفيل وزارت معارف از ايران دزديده شده و به شيكاگو بردند. اين استاد دانشگاه بعدش از اين ناليد كه كل اسناد را در كتابي به عنوان سرقت تاريخ ايران مي‌خواسته منتشر كنه كه دست‌هايي نگذاشتند. در آخر هم گزارشگر 30/20 هم گفت بايد ديد مسئله الواح سرقتي ايران به كجا مي‌رسد. ظاهرا نه تنها گزارشگر و سردبير اين بخش خبري هيچ اطلاعاتي راجع به اين الواح نداشتند اون استاد دانشگاه هم نمي‌دانست كه 75 هزار تا لوح را نمي‌شود حتي با تباني با نخست وزيري كه ـ به شهادت خيلي از منابع فارغ از هر نگاه نقش سياسي يكي از با سوادترين و فرهنگي‌ترين نخست وزيران ايران بوده، يكي از فرهنگي‌ترين نه فرهنگي‌ترين اشتباه نشه ـ به آساني دزديد و از ايران خارج كرد. از طرف ديگر هم هر عقل سليمي نمي‌تواند به راحتي درك كند كه اگر اين الواح دزدي بوده به چه استنادي ان‌ها را به ايران بازگرداندند. از همه جالب‌تر اين كه در يك بخش خبري كه كمتر از يك ربع ساعت بعد از اين مطلب در يك بخش خبري ديگر به نقل قول از آقاي شاهرودي اعلام شد كه ايران از الواح اماني خود حفاظت مي‌كند. اين هم از اثرات آخر خبرنگاري بودن بخش خبري 30 / 20 است.

posted by farzane Ebrahimzade at 4:20 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home