کوپه شماره ٧

Thursday, June 01, 2006

بايد تاسف خورد

واقعا كه هر دم از اين باغ بري مي‌رسد. خيلي مسخره‌است. حزب اعتماد ملي امروز براي توجيه مسئله كاريكاتور دست به انتشار يك بيانيه كرده است. بيانيه كه بوي خوبي از آن به مشام نمي رسد.

در بخشي از اين بيانيه آمده است :«متاسفانه اقدام موهن يكي از روزنامه هاي صبح ايران اين روزها نه تنها باعث جريحه دار شدن دلهاي مردم شريف آذري زبان شد بلكه همه مردم ايران اسلامي از اين اقدام زشت و جنايت آميز بسيار آزرده خاطر و ناراحت شده اند. مگر مي توان باورها و علائق ملي و ديني اقوام ايراني را از هم تفكيك نمود؟ ملتي كه با اتحاد و وحدت كلمه با رهبري امام بزرگوار نظام جمهوري اسلامي را مستقر نموده اند با عهدي كه با امامشان بسته اند براي هميشه از ميراث ارزشمند امام و شهيدان صيانت خواهند نمود

ظاهرا اين كاريكاتور و تعطيلي ايران بهانه‌ي خوبي به دست بعضي‌ها داده تا بتوانند با جريحه دار شدن حس قومي يك بخش بزرگ از جمعيت ايران راي و مقبوليت براي خودشان جمع كنند. مطمئنم چيزي جز اين نيست. همچنان كه تاريخ ايران از بعد از مشروطه در مدل‌هاي مختلف تكرار شده حركت گروه‌هاي سياسي هم علي رغم تفاوت‌هاي عقيدتي كپي برداري از يك ديگر است. همه ما مي‌دانيم كه اين يك بازي كثيف سياسي است. يك سو استفاده از درد فروخورده صد ساله اقوام ترك زبان ايراني مي دانيم كه كاريكاتور و مانا نيستاني و مهرداد قاسمفر و روزنامه ايران قرباني بازي شده اند. در اين ميان حزب اعتماد ملي مي‌خواهد براي خودش مقبوليت كسب كند چه چيزي بهتر از اين كه از اين سيل به راه‌افتاده بر سر هيچ در بخش‌هاي آذري زبان كشور استفاده كند. اين بيانيه جاي تاسف دارد. كاش اعضاي رده بالاي حزب اعتماد ملي راه بهتري را براي كسب مقبوليت مي‌انديشيدند.

بايد باز مناجات دكتر شريعتي را به ياد آورد اما با اين مضمون كه خدايا به سياستمداران ما شرف، شعور و تفكر بده

posted by farzane Ebrahimzade at 2:02 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home