کوپه شماره ٧

Monday, May 29, 2006

تولدي در زندان

ظاهرا خبرهاي بد تمامي نخواهد داشت. امروز روز تولد مانا نيستاني است. مانا امسال تولدش را در سلول انفرادي بند 209 زندان اوين جشن مي‌گيره و خانواده‌اش در حسرت ديدارش در خانه خالي از او اين نوشته را توكا نيستاني برادر مانا نوشته است. به مناسبت تولد مانا و به كساني كه از ديدن كاريكاتوري كه او كشيده خشمگين هستند.تنها يك برادر بزرگتر مي‌تواند اين‌چنين هراسش را از نديدن برادر كوچكترش كه هيچ راهي براي آزاديش نيست،‌بنويسد. شايد مانا زماني كه آن كاريكاتور را مي‌كشيد باور نداشت كه روز تولدش را توي زندان باشد. قطعا مانا جشن تولدهاي سال‌هاي آينده به اين تولدش فكر مي كنه كه روي ديوارهاي زندان انفرداي تولدش را جشن گرفته. شايد سال‌هايي بعد كه هراس نداشته باشه كه به جرم كشيدن يك طرح اين طور بي دليل به زندان بيافتد. راستي ظاهرا انجمن صنفي روزنامه نگاران اين بار هم نمي‌خواد كاري بكنه چون شش روز گذشته و هيچ واكنشي ديده نشده است.
نيك ‌آهنگ كوثر با احتمال اين كه اگر اين كاريكاتور به شيرازي‌ها توهين كرده بود، يك مطلب نوشته است. اگر با اهالي دوست‌داشتني شيراز آشنا باشيد مي بينيد كه چقدر اين مطلب نيك آهنگ كوثر صدق مي‌كند.
راستي اين روزها عجيب اين نيايش دكتر علي شريعتي در سرم چرخ مي‌زند : خدايا به علماي ما دين و روشنفكران ما شعور و سياستمداران ما شرف و ...

posted by farzane Ebrahimzade at 1:14 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home