کوپه شماره ٧

Wednesday, May 24, 2006

تا فردا چه شود

اين دو روز آنقدر اتفاقات عجيب و غريب رخ داده كه نمي‌توان تصوري كرد. البته اين مختص اين روزها نيست مدتي است كه هر روز روز حادثه و انتظار است. از ديروز كه خبر بازداشت مانا نيستاني را شنيدم همش فكر مي‌كنم آخه چرا؟ چرا بايد به خاطر هيچ يك كاريكاتوريست آرام و بي‌حاشيه مانند مانا نيستاني به خاطر هيچ به زندان بيافتد. مطمئنم خيلي از كساني كه در شهرهاي مختلف نسبت به اين كاريكاتورها اعتراض كردند، اين كاريكاتور را نديدند . اين آب از سرچشمه ديگري گل آلوده است. كساني دارند از تفرقه افكني ميان اقوام مختلف نفع مي‌برند. شايد هم اين شبه بحران براي پوشاندن حوادث بزرگتري است كه در شرق و غرب مملكت رخ داده است. هنوز دو هفته نشده كه در روز روشن بيشتر از 20 نفر از هموطنان را در جاده بم كرمان سر بريده‌اند،از آن طرف هر روز در اهواز و آبادان يك بمب منفجر مي‌شود، وضعيت كردستان هم كه مشخص نيست آونوقت ما گير داديم به اين جنگ حيدري نعمتي يك كاريكاتور كه قصدش توهين به كسي نبوده. آيا زماني كه همراه با رسانه ملي به دلقك بازي سريال هاي 90 قسمتي مي خنديم يادمان نيست كه اين تمسخري است كه به ريش اقوام پراكنده در كشور، زماني كه در تريبون‌هاي رسمي به هويت ملي ما توهين مي‌شود كسي هست تا اعتراض كند، كسي نيست تا پاسخي دندان شكن بدهد،مگر زماني كه شاعر ملي ما به جاي بزرگاني چون فردوسي و حافظ و سعدي نام يكي از شاعران آذري شد كسي از ما پرسيد آيا قبولش داريد، يا زماني كه با سنگ و چوب جهالت سنگ قبر شاعر شهرمان را شكستند مجالي براي فرياد گذاشتند. در مجلس داد تفرقه افكني زده شد. نه اين پيراهن عثمان را قطعا اصحاب صفين و جمل برسر چوب كرده اند. داريم به دعواهاي هزارساله‌اي كه داشتيم دامن مي‌زنيم.روي گوري گريه مي كنيم كه مرده اي ندارد مثل هميشه. بازي كه شروع شده دامنه دار تر از اين حرف‌هاست.
دانشگاه تهران، دانشگاه پلي تكينك و به دنبالش كوي دانشگاه تهران باز شلوغ شده است. قرار نيست كه واقعه 18 تير 87 تكرار بشه. هنوز يادگار آن روزها هست. ما هيچ وقت تاريخ را ياد نمي‌گيريم. هيچ وقت ديروزمان عبرت امروزمان نيست. اين خيلي بد است. سرگيجه عجيبي در اين جزيره ثبات به وجود آمده است.
بايد منتظر حوادث فردا بود.

posted by farzane Ebrahimzade at 4:29 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home