کوپه شماره ٧

Wednesday, May 17, 2006

هزارها ؛ ميراث ايراني

اين چند روز خيلي دلم مي‌خواسته بنويسم مخصوصا درباره روز فردوسي و پدر شعر و ادب فارسي اما خيلي درگير اين صفحه هفته ميراث فرهنگي هستم. نه تنها من همه همكارانم در خبرگزاري ميراث فرهنگي درگير آماده كردن اين صفحه هستيم كه از امروز مي‌تونيد آن را روي اينترنت توي اين آدرس ببينيد. حاصل تلاش يك گروه از خبرنگاراني است كه سه چهار ساله دارند توي حوزه ميراث فرهنگي كار مي‌كنند و امسال علي رغم اين كه هفته ميراث بدون افتتاحيه بوده و سازمان ميراث فرهنگي كشور سعي مي كنه بيشتر خبرها را از خبرگزاري ما پنهان كنه آپ لود مي‌شه. اسم صفحه‌اش هم هزارها؛ ميراث ايراني است.مطالب جالبي را كه حتما در روزهاي آينده لينكشو رو مي‌گذارم ببيند.

posted by farzane Ebrahimzade at 8:31 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home