کوپه شماره ٧

Tuesday, May 23, 2006

روزنامه ايران و ....

مانا نيستاني كاريكاتوريست روزنامه ايران به خاطر نقاشي كاريكاتوري در روزنامه ايران جمعه بازداشت شد. توكا نيستاني برادر بزرگتر اين كاريكاتوريست هم اين مسئله را تاييد كرد. اين مسئله كاريكاتوري كه در روزنامه ايران منتشر شد داره بيخ پيدا مي كنه يك كاريكاتوري چند روز پيش در روزنامه منتشر شده است كه ظاهرا به دوستان و هموطنان آذري برخورده ما كه نفهميديم اين كجاش تند تر از توهين‌هايي است كه رسانه ملي نسبت به اقوام مختلف كرده است. در هر صورت اين مسئله باعث شده تا نه تنها روزنامه رسمي دولت توقيف شده بلكه سردبير ايران جمعه و كاريكاتوريستش هم بازداشت شود. نمي دانم چرا ياد سال 56 و قضيه مقاله روزنامه كيهان افتادم البته قياس نيست. اميدوارم كه هر چه زودتر اين مشكل هر چه زودتر حل شود روزنامه ايران دوباره باز شود. بخصوص مانا نيستاني هرچه زودتر آزاد بشه. هرچند كه در يك برنامه‌هاي اين جوري هميشه بي گناه‌ترين فرد آسيب مي‌بينه.راستي امروز دوم خرداد بود. دوم خرداد ديگر . توي اين سال‌ها اين روز برايمان يك سمبل بود. حلقه اي كه به دورشان گره زديم و اما دوم خرداد امسال دانشگاه‌ها شلوغ شد و روزنامه ايران توقيف شد. اين ها نشانه نيست. نشانه هايي از

posted by farzane Ebrahimzade at 5:37 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home