کوپه شماره ٧

Saturday, May 20, 2006

هزاره‌ها

اين روزها درگير اين صفحه هزاره‌ها هستيم و مصاحبه ها و گزارش‌هاي مربوط به اون. به همين خاطر نه تونستم براي روز فردوسي مطلب بنويسم و نه براي روز خيام . اين دو سه تا مطلب را براي هفته ميراث نوشتم يك گزارش درباره عكاسي از موزه‌ها و يك مصاحبه با علي نصيريان درباره ميراث فرهنگي
اين هم يك شعر از خيام شاعر مورد علاقه ام:امشب مي جام يكمني خواهم كرد/خود را به دو جام مي غني خواهم كرد/اول سه طلاق دين و عقل خواهم كرد/ پس دختر رز را به زني خواهم كرد

posted by farzane Ebrahimzade at 9:56 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home