کوپه شماره ٧

Wednesday, May 17, 2006

اعتراض به برکناری مدیر روابط عمومی تئاتر شهر

امروز عصر داشتم برای وبلاگم یک پست تازه می ذاشتم که یک sms از طرف مریم رضا خواه( مریم ایسنا) آمد که حسین پارسایی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی محمد بهرامی مدیر مهربان و دوست داشتنی روابط عمومی تئاتر شهر را برکنار کرده است. به چه دلیلی خود آقای پارسایی باید جوابگو باشه. ظاهرا مدیر اداره کل هنرهای نمایشی داره دست به یک سری یکسان سازی ها در سراسر بخش های تئاتر کشور می زنه. همه باید خودی باشند. این غیر از این دلیل دیگری نداره. از شنیدن این خبر نه تنها خبرنگارهای تئاتر بلکه همه کسایی که حتی یکبار گذرشان یکبار به روابط عمومی تئاتر شهر افتاده ناراحت می شوند. این سال ها اگه آقای بهرامی نبود خیلی از ارتباطات تئاتری ما نبود. آقای بهرامی تو بدترین شرایط با آن خنده دائمیش حلال مشکلات بود. یادمه تو لحظات بی بیلیتی زمانی که آخرین نمایش بهرام بیضایی روی صحنه بود از سهمیه بلیت روابط عمومی به خبرنگارها بلیت می داد. در هر صورت همه خبرنگارهای تئاتر قرار گذاشتند فردا پنج شنبه 28 اردیبهشت ساعت پنج توی تئاتر شهر جمع شوند و از مدیر اداره کل هنرهای نمایشی در خواست کنند تا حکمش را پس بگیره باید دید آقای پارسایی چه جوابی دارد که بدهد. فردا یادتون نره ساعت پنج تئاتر شهر .
فردا حتما می نویسم.

posted by farzane Ebrahimzade at 10:31 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home