کوپه شماره ٧

Friday, May 12, 2006

بازم نمایشگاه

این روزهای نمایشگاهی وقت نمی کنم بنویسم فکر و ذهنم پره و خسته می افتم. اما گفتم ادامه مصاحبه های من رو ببینید.مصاحبه با بهروز مهری عکاس فرانس پرس درباره عکاسی خبری. این هم یک مطلب درباره خانواده ای که 75 ساله توی کار مطبوعات هستند.

posted by farzane Ebrahimzade at 7:23 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home