کوپه شماره ٧

Wednesday, May 03, 2006

جشنواره مطبوعات

«عكاسي ايراني تفاوتي با عكاسان آژانس‌هاي خبري دنيا ندارد. به‌جرأت مي‌گويم كه عكاسان ايراني از عكاسان خوب دنيا چيزي كم ندارند. اگر آژانس‌هاي معتبر دنيا از عكاسان ايراني استفاده مي‌كنند به دليل تخصصي است كه در عكاسان بومي ما وجود دارد. مسائل ديگري هم در اين انتخاب دخيل‌اند، مثل آشنايي اين افراد با محيط و صرفه‌جويي در هزينه‌ها.»
خبرگزاری میراث فرهنگی به مناسبت جشنواره مطبوعات یک ویژه نامه را آن لاین کرده است که گفتگوهای مربوط به فتو ژورنالیسمش نصیب من شده است. این بخشی از مصاحبه من با استاد حسن سربخشیان درباره فتوژورنالیسم است. نظرات یکی از فعال ترین عکاسان مطبوعاتی درباره حرفه اش. مطلب کاملش را می تونید این جا ببینید. این مصاحبه ها با استادان عکاسی ادامه دارد. چون بقیه مصاحبه ها روزهای آینده منتشر می شه بعدا بیشتر درباره اش می نویسم. فعلا این مصاحبه با حسن سربخشیان است البته در دفتر AP

posted by farzane Ebrahimzade at 11:06 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home