کوپه شماره ٧

Saturday, May 06, 2006

يك شكل تازه

اين چند روز درگير شديد جشنواره مطبوعات و مصاحبه‌هايي هستم كه در كنار خبر هاي روزانه بايد بدهم. به همين خاطر خيلي وقت نمي‌كنم مطلب بنويسم. اما بايد اين مسئله را بگويم كه در اين چند روز آرمان عزيزم يك سري روي كوپه شماره هفت كشيد و شكلش را عوض كرد. البته بايد بگم كه خيلي اذيتش كردم. واقعا اگه آرمان نبود من نمي‌تونستم اين همه مدت اين وبلاگ را ادامه بدهم. بايد خيلي ازش تشكر كنم. عكسي هم كنار كوپه است را حسين سلمانزاده همكارم در سفر اصفهان روي سي و سه پل انداخته است.

posted by farzane Ebrahimzade at 6:10 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home