کوپه شماره ٧

Saturday, April 29, 2006

دوستي از جنوب اروپا

گفتم كه در سفر اصفهان دوست‌هاي خوبي پيدا كرده بودم. يكي از اين دوست‌ها آلوارو فيگرو بود. موزه دار و كارشناس ارشد باستان‌شناسي از دانشگاه لندن. در طي اين سفر يك روزه با آلوارو مصاحبه اي كردم كه اين جا مي‌تونيد ببيند. آدم عجيبي بود. با اين كه سال‌ها در انگلستان زندگي كرده بود اما عاشق عرفان شرق و متصوفه بود. زبان عربي رو بلد بود و هرچه رو به فارسي مي ديد مي‌خواند. توي مصاحبه به من گفت كه دوباره به ايران باز مي‌گرده. اون به گفته خودش مثل يك عاشق ايران را ترك كرد. كسي كه عاشق اين سرزمين اهورايي شده. به من گفت مي‌خواد زبان و فرهنگ فارسي رو ياد بگيره. نكته جالب اين بود كه آلوارو بدون اين كه شعري از حافظ خونده باشه توي آرامگاه حافظ تحت تاثير قرار گرفته بود و گريه كرده بود. در ضمن علاقه زيادي به موسيقي ايراني به ويژه شجريان داشت و كلي سي دي شجريان خريد. اين مصاحبه آلوارو رو بخونيد جالبه .

posted by farzane Ebrahimzade at 4:25 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home