کوپه شماره ٧

Tuesday, April 25, 2006

ماندن در وضعيت صفر درجه

گاهي وقت‌ها دلت مي خواد حرف بزني، حرف بزني و حرف بزني اما نمي‌توني بنويسي. حرف داري، شايد وقت داري، شايد ... اما نمي شه حرفت نمي آد يا... الان من تو اون وضعيت هستم. تو وضعيت صفر درجه، وضعيت بلا تكليفي نه شايدم وضعيت چت شدن. به قول پرستو . خيلي دوست دارم كه حرف بزنم از سفر اصفهان از دوستاي خوبي كه در اين سفر پيدا كردم. از حديث رفتن زن‌ها به ورزشگاه، از ترديدهام، از خودم اما واقعا نمي تونم.كي از اين دوره رها شم معلوم نيست. ده تا مصاحبه دارم كه پياده شون نكردم. حوصله هيچ كاري ندارم. حتي خودم.

posted by farzane Ebrahimzade at 5:34 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home