کوپه شماره ٧

Friday, April 21, 2006

سعدی و شیراز

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزیت نعمت.
امروز اول اردیبهشت روزی است که از چند سال پیش به نام استاد سخن سعدی شیرازی است. خیلی از محققان معتقدندکه اگر فردوسی زبان فارسی را از خطر از بین رفتن نجات داد، سعدی ان را به زیباترین شکل خود تبدیل کرد. یک استاد زبان فارسی پارسال به من گفت:« همیشه اشتباه می شه که سعدی به زبان ما سخن می گفته. این ما هستیم که به زبان سعدی حرف می زنیم و باید به آن افتخار کنیم. »
امروز حتما در شیراز که الان غرق شکوفه های بهار نارنجه همه به زبان سعدی سخن خواهند گفت. آسمان این زیباترین شهر پارس رنگ گلستان دارد. به لهجه بوستان .
اینم برای امروز :
وقتی دل سودایی می رفت به بوستان ها / بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها


پی نوشت: من چند روزی هست که از سفر برگشتم. این بار خیلی خوب بود. حتما خواهم نوشت. هم درباره اصفهان و هم درباره دوستای خوبی که توی این سفر پیدا کردم. الان باید برم سراغ یک مطلب تاریخی.
راستی این تلویزین هم با این سریال وفا خودشو کشت.

posted by farzane Ebrahimzade at 6:24 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home