کوپه شماره ٧

Friday, April 21, 2006

بازم سعدی


این هم به خاطر روز سعدی در ضمن اگر عکس های بیشتر می خواهید ببیند این لینک گزارش تصویری آرامگاه سعدی از عکس های همکارم امید صالحی . این عکس جزء عکس های امید نیست

posted by farzane Ebrahimzade at 11:48 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home