کوپه شماره ٧

Saturday, April 29, 2006

نيوشا توكليان" در ميان 12 عكاس جوان منتخب ورلد پرس

نيوشا توكليان عكاس جوان ايراني براي دوره آموزشي فتو ورلد پرس برگزيده شده است. اين اولين باره كه يك عكاس ايراني در اين دوره برگزيده مي‌شه. خبر كاملش اين جا است.

posted by farzane Ebrahimzade at 4:25 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home