کوپه شماره ٧

Friday, March 31, 2006

زلزله در لرستان

خبر اين كه صبح امروز يك زلزله 6 ريشتري در استان لرستان آمده كه شهرهاي اين استان به ويژه شهرستان‌هاي بروجرد و دورود و بخش‌هايي از استان‌هاي اصفهان و مركزي را لرزاند. ظاهرا آثار تاريخي شهرستان بروجرد بيشترين آسيب را ديده براي دانستن خبرهاي بيشتر اين جا را مي تونيد ببنيد

posted by farzane Ebrahimzade at 7:22 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home