کوپه شماره ٧

Monday, March 27, 2006

بازگشت

چقدر خوبه كه آدم 5 روز تمام بدون خبر و بدون ايميل و اينترنت باشه. خوبه اما نبايد بيشتر بشه در هر صورت سال جديد كاري از ديروز به طور نصف و نيمه شروع شد . حرف‌هاي زيادي هست كه بايد حرف زد اما شايد بهترين خبر آخر سال پارسال آزادي اكبر گنجي بود. حرف‌هاي زيادي هست خواهم نوشت. اگر بشود.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:41 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home