کوپه شماره ٧

Wednesday, March 15, 2006

کاش کمی انصاف داشتیم و به همدیگر فکر می کردیم و به جای این که با احساسات دیگران بازی کنیم کمی فکر می کردیم. گاهی آدم ها سعی می کنند با گفتن بعضی حرف ها خودش را خالی کنند. این اشکالی نداره هر جایی را می شه برای حرف زدن انتخاب کرد مگه نه؟ اما این که کسی بخواد با احساس آدم دیگری بازی کنه.... ! اینترنت یک جادو است. معجره قرنه همه این ها هست اما وسیله ای برای ارتباط هم هست. تو چند روز گذشته من حرف های دلم را با یک نفر نوشتم می دونستم اون هیچ وقت این نوشته ها نمی خونه می دونستم و حرف هایی را گفتم که باید می گفتم. اما این جا ظاهرا یک کسی پیدا شده که می خواد بازی کنه این رو از کامنت هایی که برام گذاشته شده فهمیدم دوست عزیزی که توی دو تا پست قبلی منظورم دو تا پست قبل از آخر کامنت گذاشتی شاید نیتت خیر بوده یا شر اما ازت می خوام که این کار را دوباره تکرار نکنی چون آدمی که من باهاش صحبت کردم رو بهتر از تو می شناسم. نزدیک به منه از خودم به خودم نزدیک تر و همون جوری که گفتم دور دورتر از ستاره ها گفتم یکسال و شش ماهه که می شناسمش. خودتم می دونی که خوب می شناسمش

posted by farzane Ebrahimzade at 10:48 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home