کوپه شماره ٧

Tuesday, March 14, 2006

چهارشنبه سوري در خبرگزاري

امروز شب آخرين چهارشنبه سال يا همان چهارشنبه سوري خودمان است. شبي كه از گذشته دور آتشي برپا مي‌كردند و از روي آتش مي گذشتند و زردي‌ها را به آتش و سرخي را از آتش مي‌گرفتند. امروز توي خبرگزاري ما چهارشنبه سوري داشتيم. چهارشنبه‌سوري به ابتكار خانم سبزواري رئيس دفتر رئيس خبرگزاري_ و مامان سارا امت علي همكارم و به قول تينا مامان خبرگزاري_. بچه‌هاي همه طبقات آمدند طبقه اول كه بخش ميراث است و آش و آجيل خوردند و البته تا تونستند سيگارت زدند. از صداي سيگارت سر همه درد گرفته بود. سردسته سر و صداها آقاي حلاج يكي از خدماتي‌هاي خبرگزاري بود كه با خونسردي تمام سيگارت‌ها را مي‌انداخت. البته مهرناز از بچه‌هاي تايپيست، حسن ظهوري خبرنگار گروه استان‌ها و حسن سربخشيان هم جزو مظنون‌هاي درجه دوم بودند. خيلي خوب بود. كاش همه روزها روزهاي آرامي باشه هرچند امروز من خيلي خوب نبودم . دلم شور كسي رو مي‌زد. اما خوب بود. خيلي خوب. بچه‌هاي ميراث خبر تو كارهاي جمعي خيلي پا هستند.

posted by farzane Ebrahimzade at 6:04 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home