کوپه شماره ٧

Saturday, April 01, 2006

برای حقیقتی که ثبت شد

«برای حقیقتی که ثبت شد
«اين چشم‌ها، چشم‌هاي من شاهد حقيقت‌هاي زيادي بودند شاهد سختي‌هاي زيادي كشورمان بودند. دوربين من حقيقت را ثبت مي‌كند.»
این حرف ها بخشی از حرف هایی مردی است که جانش را برای ثبت حقیقت گذاشت: کاوه گلستان
سه سال پیش بود سال 82 همان روزهایی که خبر جنگ هراس آور آمریکا و انگلیس می آمد همان عیدی که با خبر آتش باران بغداد و خونباران کربلا و نجف همراه بود، خبری تلخ روی سایت بی بی سی منتشر شد و بعد دهان به دهان گشت. خبر کوتاه اما تلخ بود. کاوه گلستان در اثر انفجار مین در سلیمانیه عراق کشته شد. کاوه گلستان رفته بود تا شکل تازه ای از حقیقت را در قاب دوربین خودش ثبت کنه لحظه قطعی که جاودانه بشه اما خودش جاودانه شد. خبر برای کسانی که مثل من یکی دو بار کاوه را از نزدیک دیده بودند خبرش سخت بود، چه برسه به کسایی که با او زندگی کرده بودند. کاوه سه ساله که به دنبال ثبت حقیقت رفت و حالا توی گورستان زیبای افجه آرام گرفته است. خیلی دلم می خواست امسال هم بتونم برای سالگرد کاوه برم افجه اما فکر نمی کنم بتونم برم. در هر حال صبح امروز ساعت ده صبح گورستان پایین.
این مطلب را پارسال نوشتم برای کاوه و به یاد 13 نوروزی که برای عکاسی ایران نحس بود.

posted by farzane Ebrahimzade at 12:29 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home