کوپه شماره ٧

Friday, March 31, 2006

تسلیت به دو دوست

فکر می کردم امسال باید سال خوبی باشه اما در همین روزهای اول سال دو تا خبر بد شنیدم. خبر درگذشت نزدیکان دو تا از دوستانم. گیسوی عزیزم که عمویش را از دست داده و پرستو که مادربزرگش را از دست داده است. هم به گیسو و هم به پرستو تسلیت می گم. می دونم که این که می گیم تو غمتون شریکیم نیم تونه از بار ناراحتی دوستان کم کنه اما شاید همدردی با کسی که عزیزشو از دست داده این دلگرمی رو به اون بده که بدونه کنارش دوستاش هستند که به یاد اون باشن و نذارن توی روزهایی که دلش غصه داره تنها باشن. گیسو جان پرستوی عزیز منو توی غمتون شریک بدونین

posted by farzane Ebrahimzade at 3:07 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home