کوپه شماره ٧

Friday, March 31, 2006

آغاز

می خوام امسالم رو شروع کنم. می خوام امسال تکلیف خودمو با زندگی و با همه چیز روشن کنم اما نمی دونم می تونم یا نه امسال هم آمد. نمی دونم توی که هیچ وقت این نوشته رو نمی خونی تویی که سال گذشته تلاش کردم بدست بیارمت نشد، تلاش کردم فراموشت کنم نشد، تلاش کردم باهات کنار بیام نشد، نشد،نشد، نشد... . هربار که من پیش آمدم نخواستی وقتی پیش آمدی یک قدم جلو آمدی دو قدم عقب گذاشتی. امسال نمی دونم سال توئه یا نه هنوز ندیدمت. دلم می خواست عید و سال جدید رو به تو تبریک بگم قبل از همه و تو هم اما نشد.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:35 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home