کوپه شماره ٧

Tuesday, March 07, 2006

سد بزرگ هخامنشي در مرودشت فارس کشف شد


بقايايي از يک سد بزرگ دوره هخامنشي در نتيجه بررسي باستان شناسان فرانسوي در استان فارس کشف شد. احتمال داده مي شود اين سد براي مهار آب رودخانه اي که از تنگه حنا مي گذشته احداث شده و آب کشاورزي را به بخش هاي ديگر مرودشت هدايت مي کرده است.
بقايايي از يک سد بزرگ مربوط به دوره هخامنشي در نتيجه بررسي هاي باستان شناسان فرانسوي در استان فارس کشف شد. اين سد خاکي که با کانال هاي سنگي ساخته شده در تنگه حناي مرودشت و در نزديکي شهرستان خرمبيد واقع شده است.
«رمي بوشارلا»، باستان شناس فرانسوي و سرپرست هيات بررسي و شناسايي مرودشت در مورد اين سد به ميراث خبر گفت: «شواهد باستان شناسي نشان مي دهد که احتمالا سد خاکي موجود در تنگه حنا با کانال هاي سنگي توسط هخامنشيان ساخته شده است. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد که اين سد براي مهار آب هاي رودخانه اي که از اين تنگه مي گذشته احداث شده و آب کشاورزي را به بخش هاي ديگر مرودشت هدايت مي کرده است.»
بقيه اين خبر را مي‌توانيد در ميراث خبر بخونيد. البته ما خبر اين كشف باستان‌شناسي را از دو روز قبل با تبليغي كه حسن ظهوري توي سايت راه‌انداخته بود مي‌دانستيم.
اين هم يك گزارش تصويري از آرامگاه كوروش است كه ظاهرا ديروز امروز سالمرگش بوده است.

posted by farzane Ebrahimzade at 7:04 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home