کوپه شماره ٧

Tuesday, March 07, 2006

درد دل‌هاي آقاي بازيگر

اين فاجعه است كه يك هنرمند پيشكسوت كه روزي ستاره سينما و تئاتر بوده اين قدر در مضيقه باشد. بسياري از اين هنرمندان قديمي مشكلاتي دارند و بيكارند و از كار افتاده‌اند و نمي‌توانند كار كنند. آخر و عاقبت بيشتر اين اهل هنر خوب نيست. مهدي فتحي بعد از اين همه سال كار از بيمارستان ايرانمهر به شهدا منتقل مي‌شود، چون پول نداشته و در آنجا هم در كما مي ميرد
اين درد دل‌هاي آقاي بازيگر است. ديروز كه رفته بوديم تا وزير ارشاد از ساختمان تازه خانه تئاتر ديدن كند استاد انتظامي اين ها را گفت. او از دوستاني نام برد كه روزي ستاره سينما و تئاتر بودند و امروز گوشه خانه افتادند و كمتر كسي به سراغشان مي‌رود. استاد نمي‌‌خواست اسن اين افراد برده شود اما همه اسامي مطرحي بود. اسامي كه هر كدام به اندازه همه عمر براي سينما و تئاتر اين‌ مملكت تلاش كردند و امروز در هجوم جوان‌هاي خوش صورت ...
بقيه حرف‌هاي انتظامي را اين جا بخوانيد. راستي قابل توجه دوستان عكاس فراخوان دوره سوم جايزه عكس مطبوعاتي كاوه گلستان با اسم داوراش منتشر شد.

posted by farzane Ebrahimzade at 2:50 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home