کوپه شماره ٧

Wednesday, March 01, 2006

جاي خالي تو اين روزها همه جا هست

اين روزها همش تو خيالمي.به ياد همه روزهايي خوشي كه همراهم بودي. اين روزها بد دلم هواتو كرده. از توي قاب خالي خيالم با تو حرف مي‌زنم. كاش دوباره همپام مي‌شدي تا ببيني مي‌تونم تا اون روزها سفر كنم. كاش نرفته بودي، كاش برمي‌گشتي، كاش اين روزها باز اميد ديدن تو رو داشتم اما شش ساله كه رفتي و نه خبري، نه خيالي... تو نيستي اما كاش بدوني كه هنوز حضورتو، نگاه گرمتو، دستاتت و هرم نفس‌هات همراهمه .......... كاش عمر سفرهاي ما اين قدر كوتاه نبود. امسال هم به ياد همه آن روزهاي كوتاه اما زيبا و خوب يك شاخه گل كنار قاب عكس خاليت مي‌گذارم.

posted by farzane Ebrahimzade at 4:38 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home