کوپه شماره ٧

Saturday, February 25, 2006

خبرهايي از همه جا

مريل استريپ پيشنهاد كمپاني فاكس براي ايفاي نقش مكرمه قنبري، نقاش ايران را پذيرفت، آنها تمايل دارند فيلم را در بابل بسازند.
اين خبر جالبي است از بازي هنرپيشه صاحب اسكار آمريكايي براي بازي در نقش يك بانوي نقاش روستايي. بقيه اين خبر را كه سارا امت علي همكارم نوشته اين جا بخوانيد.
اين هم براي كساني كه تخت جمشيد را دوست دارند. موزه‌اي براي نديدن بالاخره ديدني مي‌شود. اين اصطلاحي است كه توي يك گزارش براي موزه تخت‌جمشيد به كار بردم. موزه‌اي كه بايد مامن با ارزش‌ترين آثار تاريخي ايران باشد و در ضمن قديمي‌ترين موزه‌اي است كه در ايران راه‌اندازي شده اما امروز تنها به چند شي بسنده‌ كرده است. البته مسئولين بنياد پارسه پاسارگاد تصميم دارند اين موزه را گسترش بدهند. توي اين خبر اطلاعات كاملش هست.

posted by farzane Ebrahimzade at 3:30 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home