کوپه شماره ٧

Monday, February 20, 2006

وقتي واژه‌ها رنگ مرگ مي‌گيرد

وقتي واژه‌ها رنگ مرگ مي‌گيرد، نوشتن و گفتن از مرگ خيلي دشوار است. سخت‌تر از آن كه بشود داخل واژه‌ها بگنجد.
امروز صبح اولين روز اسفند 84 همه ما شوكه بوديم. همه ما چه كسايي كه ديشب اين خبر را مي‌شنديدند، چه كساني كه صبح با آن پارچه سياه، نوار قرآن و جاي خالي همكار مهربان و آراممان آقاي جليلوند را خالي ديدند. ساده تر از آن چه فكر مي‌كرديم اتفاق افتاد. ساده اما عميق. هيچ‌كدام از ما باور نداشتيم آقاي جليلوند كه ديروز در كنارمان بود امروز نيست. واژه‌هاي ما امروز رنگ مرگ گرفته است. رنگ تلخ جدايي . امروز اولين روز اسفند 84 روز تلخي در ميان خانواده خبرگزاري ميراث فرهنگي بود.

كاش مي‌شد بدون اين فكر آسوده كار كرد. كاش مي‌شد يك لحظه چشم‌هامونو مي‌بستيم و بعد همه چيز تموم مي‌شد. اين مطلب را صبح نوشتم . اين هم چند لينك از مطالب همكارانم در خبرگزاري ميراث فرهنگي در غم از دست دادن يك دوست و همكار
وقايع‌نگاري يك مرگ ناگهان مهدي احمدي
مرگ وبلاگ خبرگزاري ميراث فرهنگي كه دوستان زيادي نوشتند
تفسیر خواب های درهم و برهم ندا دهقاني

posted by farzane Ebrahimzade at 2:53 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home