کوپه شماره ٧

Thursday, February 16, 2006

اشتباهاتي كه تكرار مي شود و تكرار

دنياي ما هي هي
عقب آتيش لي‌لي
اين روزها باز داريم باز يك حديث قديمي دوباره تكرار مي‌كنيم. ما ملت تكراريم تكرار روزهاي گذشته. 150 سال است كه تاريخ را تكرار مي‌كنيم و فكر نمي‌كنيم كه آن چه از دست مي‌دهيم فرصت‌ها است. اين روزها باز خبر حذف استادان از دانشگاه‌ها است. دكتر حسن نمك‌دوست از دانشگاه علامه طباطبايي به بهانه‌ اين كه موقعي كه عضو هيات علمي شد دكترا نداشته و دكتر مرتضي مردي‌ها به اين دليل كه دكتراي فلسفه دارد و علوم سياسي درس مي‌دهداخراج شدند. اين بهانه‌ها تازگي ندارد. در اين چند سال ده‌ها عضو هيات علمي بودند كه بعد از استخدام دكترا گرفتند. اين داستان تاريخي داشتن دانشگاهي يك دست است. اين روزها بچه‌هاي علامه خوب نيستند. آن‌هايي كه وبلاگ دارند در وبلاگ‌هايشان مي‌نويسند و نوشته‌اند. ظاهرا كساني كه چنين تصميمي گرفتند فراموش كردند اخراج يك استاد رشته ارتباطات تبعاتي دارد كه بايد هزينه‌هاي آن را بپردازند. اين خبر نه تنها دانشجوها و فارغ‌التحصيلان رشته ارتباطات را شوكه كرده . هر كه در مطبوعات كار مي‌كند به خصوص از اخراج دكتر نمكدوست نگران و ناراحت است. در اين مدتي كه دكتر نمكدوست معاون بخش خبر خبرگزاري ميراث فرهنگي شده است به عنوان يكي از كساني كه در اين تحريريه كار مي‌كند نكات تازه‌اي را آموختم و رفتار توام با احترام ايشان بارها همه ما را شرمنده كرده است. هنوز برايم قابل درك نيست كه استادي اين قدر آرام و محترم چرا نبايد سر كلاس حضور پيدا كند. فكر مي كنم بايد اين بار جلوي حذف استادان ايستاد تا اين باد تندباد نشود و آن‌چه در دانشگاه علامه رخ داده به همه دانشگاه‌ها كشيده شود. اين قضيه به زودي دامن گروه‌هاي مختلف و دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها را مي‌گيرد. استاد دانشگاه وزير يا مدير نيست كه با تغيير دولت بركنار شود. بايد
ايستاد و اعتراض كرد. بايد مرز ميان دانشگاه و سياست را دوباره تعيين كرد.
آيا دانشگاه علامه عقب‌نشيني كرده‌است؟ مهدي احمدي
آغاز حذف دانشگاهي ندا دهقاني
خدا را شکر که فعلا استاد را می توانم ببينم حسن سربخشيان
جلوگيری از پيش‌روی حذف پرستو دو كوهكي
حمایت های وبلاگی از حسن نمک دوست مصطفي قوانلو
سخت ترین ثانیه های رفیق قدیمی من يونس شكرخواه
زخمی کهنه دوباره سر باز کرد مهران بهروز فغاني

posted by farzane Ebrahimzade at 3:11 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home