کوپه شماره ٧

Tuesday, February 14, 2006

زنان سياه پوش پوشيده صورت در كوچه‌هاي خرم‌آباد


در روز عاشورا، عزاداران خرم آبادي با آغشته كردن خود به گل رس، به عزاداري مي پردازند. در اين مراسم كه از غروب روز تاسوعا آغاز مي شود، خاك رس سرند شده، در محوطه اي به مساحت تقريبي 12 متر مربع به صورت كپه كپه جمع مي شود. سپس عزاداراني كه گلاب نذر كرده اند، گرد هم مي آيند و گلاب را با خاك مي آميزند. ‌زنجير زنان بر خلاف ديگر اعضاي دسته هاي عز اداري، فقط سر و شانه هاي خود را به گل آغشته مي كنند و به زنجير زني مي پردازند. زنان عزادار نیز در روز تاسوعا چهره خود را با پوشيه سياه مي‌پوشانند و بي آن كه كلامي بگويند، چهل خانه را در مي‌زنند و در چهل منبر شمع روشن مي‌كنند.

هرچند از ايام عاشورا مدتي گذشته امامي‌شه گاهي به صحراي كربلا زد و يك عكس‌هايي را ديد. اين عكس‌هايي از مراسم عاشورا تاسوعا در خرم آباد است كه همكارم اميد صالحي از عاشوراي امسال گرفته است. نكته‌اي كه در اين مراسم عاشوراي خرم‌آباد است بجز به رنگ رس در آمدن شهر اين است كه در روز تاسوعا زنان پوشيه مي‌زنند و بي انكه صحبتي بكنند از در چهل خانه را مي‌زنند و در چهل منبر شمع روشن مي‌كنند. اين عكس‌هاي جالبي از اين زنان سياه پوش پوشيده صورت ببيند. البته اين چند روز پيش روي سايت امده اما يك تعداد عكس به ان اضافه شده است. راستي اين گزارش را هم درباره عزاداري خرم آباد ببيند.

posted by farzane Ebrahimzade at 3:51 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home