کوپه شماره ٧

Wednesday, February 15, 2006

كابوس روزها تمام مي‌شود

حالم خوب نيست. حالم اصلا خوب نيست. نمي‌خوام فكر كنم. اما اصلا خوب نيستم نمي‌خوام به چيزي فكر كنم. روزها مي‌گذرد و من همچنان دوره مي‌كنم ديروز و امروز و هنوز را خيلي روزهاي بدي است اما مي‌‌گذارم بگذرد هرچند كه نمي‌گذرد. كاش اين كابوس تو روزي به پايان برسد

posted by farzane Ebrahimzade at 5:16 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home