کوپه شماره ٧

Saturday, February 04, 2006

براي ثبت حقيقت

«اين چشم‌ها، چشم‌هاي من شاهد حقيقت‌هاي زيادي بودند شاهد سختي‌هاي زيادي كشورمان بودند. دوربين من حقيقت را ثبت مي‌كند. »
پسر بچه‌ها پشت سنگر كوكتل مولوتف به دست ايستاده‌اند؛ به دوربين خيره شدند و لحظه‌اي ديگر كليك. ديوار پر از شعار و پنجه‌هاي خونين و لحظه‌اي ديگر يك كليك و لحظه‌اي در قاب تصوير ثبت شد.اينها بخشي از تصاوير است كه در گذر از بيست و هفت سال در قاب دوربين و بر متن جيوه و ژلاتين جاودانه شده است. تصاويري‌ به يادماندني از عكاسي كه به دنبال ثبت حقيقت جان خود را از دست داد.

اين مطلب را خيلي دوست دارم. درباره عكس‌هاي كاوه گلستان نوشتم. مي‌تونيد بقيه‌اش را اين جا بخوانيد اين هم يك مطلب درباره قدم زدن بعد از ظهر يك روز تاريخي در ناصر خسرو است تهران در لابه‌لاي بازار داغ محرم. راستي همكارانم در آژانس عكس نمايشگاه عكس عاشورا ميراث معنوي گذاشتند كه عكس‌هاي جالبي دارد اگر وقت شد حتما بيشتر درباره‌اش مي‌نويسم حالا دست به نقد گزارشش اين جا است.

posted by farzane Ebrahimzade at 7:50 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home