کوپه شماره ٧

Saturday, February 04, 2006

پرونده هسته‌اي ايران و شوراي امنيت


بالاخره با تلاش هيات‌هاي مذاكره كننده براي انرژي اتمي گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت رفت. باز صداي جنگ مي‌آيد. باز ياد روزهاي سخت سال‌هاي 1359 تا 67 سال‌هايي كه ايران تحريم اقتصادي بود. ياد روزهاي سختي كه همسايگان ما در شش سال گذشته گذراندند. نمي دانم چرا اين روزها همش بعضي از بخش‌هاي رمان بادبادك باز جلوي چشمم است. روزهاي خوبي نيست. بايد منتظر بمانيم تا فروردين بايد انتظار بكشيم و اميد به تدبير داشته باشيم. دولت‌هاي تند رو قصد ريشه‌هاي ما را دارند. روزهاي آينده قطعا روزهاي خوبي نيست اما بايد منتظر ماند و صبوري كرد و از تاريخ عبرت گرفت نه اين كه تكرارش كرد. ما يادمان رفته كه اين همان روسيه‌اي بود كه در دويست سال گذشته از هر طريقي ما را اذيت كرده است و از جنگ‌هاي ايران روس تا عهدنامه گلستان تركمان‌چاي گرفته تا تقسيم ايران در 1907 و عدم تخليه بعد از جنگ جهاني اين حرف روسيه بوده كه براي منافع خودش ملت ما را قرباني كرده است و ما تكيه به اين دولت مي‌كنيم. ما به كجا مي‌رويم.

posted by farzane Ebrahimzade at 7:46 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home