کوپه شماره ٧

Friday, February 03, 2006

اندر آخرين افاضات تلويزيون

اگه اين تلويزيون گذاشت ما به حال خودمان باشيم و نخواهيم نقد بنويسيم. اون هفته از سوتي هاي جشنواره‌اي تلويزيون گفتم و زن ستيزيش اين بار مي‌خوام از آخر تاريخ داني برنامه سازهاي تلويزيون بگم. سر شب بيكار نشسته بودم و داشتم اين كانال اون كانال مي‌كردم كه ديدم كانال 2 برنامه اي به نام آخرين روزها يا آخرين شاه يك برنامه اي به اين مضمون درباره تاريخ انقلاب نشون مي‌داد. البته چند شب پيش تبليغشو ديده بودم كه فرزاد حسني كه ظاهرا چيزي شبيه روايتگره داشت مي گفت اگه مي خواهيد تاريخ رو خوب بدونيد اين برنامه رو ببينيد. كنجكاوي تاريخيم گل كرد بشينم سوژه مورد نظر را ببينم. مي تونم بگم از نظر روش تحقيق تاريخ و مستندات تاريخي شاهكار تلويزيون بود. البته به شيوه بيشتر آثار تاريخي از اين دست منبع اصلي اگر چه در لابه‌لاي ساير ممنابع گم شده بود اما قطعا جلد دوم ظهور و سقوط دولت پهلوي بود كه براساس خاطرات ارتشبد فردوست تنظيم شده است. بماند كه برخلاف نظر برنامه سازان تلويزيون خاطرات فردوست يكي از غير مستند ترين اسناد تاريخي است كه نمي‌شود به هيچ عنوان به آن استناد كرد اما مسئله اين نيست خطاها فاحش تاريخي اين سريال آن چيزي است كه حرص در مي‌آورد. نمي دانم نويسنده و كارگردان اين فيلم كيه چون از اول نديدم اما قدر مسلم هر كه بوده انقدر نسبت به تاريخ معاصر بيگانه بوده كه تنها تعدادي اسم مي دونسته . چون مجري يا راوي در بخشي از برنامه درباره احساسات ضد عربي ارتشبد آريانا و انديشه ضد زبان عربي او در دوره پهلوي دوم حرف مي زد به اين نكته اشاره كرد كه اريانا به شدت احساسات ضد عربي داشت و پيشنهاد داده بود تا خط فارسي را از رسم‌الخط عربي به لاتين تغيير دهند. بعد ادامه داد:در همين زمان آخوند زاده و ميرزا ملكم خان به دنبال و ابداع خط فارسي بودند. !!!!!!!!!! مستند به تمام مدارك تاريخي دوره معاصر ميرزا ملكم ناظم الدوله كه در دوره ناصرالدين شاه قاجار از سمت معلمي دارلفنون تا وزير مختار ايران در لندن بود و پايه گذار روزنامه اي به نام قانون بود و چند سال بعد از مشروطه يعني حدود سال‌هاي 1288 با 89 شمسي در لندن فوت كرد. ميرزا فتحعلي آخوند زاده كه نخستين نمايشنامه نويس ايراني بود آن قدر زنده نماند تا مشروطه را ببيند. حالا چه طور اين ها در حدود سال‌هاي 1343 به دنبال تغيير خط فارسي بودند بماند. بگذريم از اين كه به سليقه كارگردان ارتشبد آريانا قد كوتاه، چاق و تقريبا نه چندانخوش تيپ مي تونسته شبيه احمد نجفي با چشمان روشن و قد بلند باشد.
در ضمن من حكمت انتخاب هنرپيشه نقش اشرف را در سريال‌هاي ايراني را نفهميدم. اصولا تا آن جا كه همه مي‌دانند حتي بچه‌هاي دبيرستاني اشرف پهلوي خواهر دوقلوي پهلوي دوم بوده و قطعا در انتخاب هنرپيشه هم رعايت بشه امانمي فهمم چرا اشرف پهلوي هاي تلويزيون ايران كه خيلي خشن هم هستند و تلاش دارند اغراق كرده باشند از فرح هم جوانتر هستند و هميشه حرف آخر را مي‌زنند!!!!!!!!!!!!

posted by farzane Ebrahimzade at 1:05 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home