کوپه شماره ٧

Saturday, January 14, 2006

درپور و فخرالديني

ديشب براي ديدن جشنواره موسيقي فجر رفته بودم تالاروحدت دو تا برنامه خيلي خوب ديدم يكي موسيقي نواحي خراسان و ديگري اجراي اركستر ملي به رهبري فرهاد فخرالديني. بخش خراساني‌ها كه هم بخش موسيقي بود هم اجرا آن هم اجراي نورمحمد درپور استاد دو تار تربت جام اجراي خيلي خوبي بود. براي اولين بار اجراي درپور را در كاخ نياوران ديدم. با آن غرور و وقار اجرايش. ديشبم مدح پيامبر را خواند و در قسمت دوم هم ليلي مجنون را اجرا كرد. البته منظومه‌خواني استادان ديگر مانند روشن گل افروز بخشي شيرواني و سايرشون خوب بود. _ قابل توجه خراساني‌هاي مقيم مركز _ بعدشم اجراي اركستر ملي با آن نواهاي رنگين همراهي راميز قلي‌اف با اركستر و برنامه‌هاي ديگر خيلي خوب بود. اگرچه قبل از ورود به سالن به دليل در نظر گرفته نشدن رديف خبرنگاران صداي خبرنگاران در آمد و برخي از خبرنگاران تهديد كردن كه جشنواره را تحريم مي‌كنند. اين گزارش اجراي فخرالديني است مي‌تونيد ببيند. خيلي خوب بود بخصوص اجراي قطعه «ايران من » راستي صحبت خبر شد اين خبر را هم ببيند يك خبر بامزه از جشن تاگور است كه همكارم بهروز واثقي توي سايت كتاب تهيه كرده است.

posted by farzane Ebrahimzade at 7:59 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home