کوپه شماره ٧

Monday, January 16, 2006

مجلس و كتاب‌هاي مسئله دار

اين مطلب شوخي نيست بخوانيد و ببيند كه به صلاح ديد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بخصوص سركار خانم رهبر بيشتر كتاب‌هايي كه در دوره احمد مسجد جامعي منتشر شده است مسئله دار است :«
در جريان بررسي کميته فرهنگ و رسانه، يکي از زير شاخه هاي کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از ميان 659 عنوان کتاب بررسي شده که همگي در فاصله زماني تابستان 78 تا تابستان 81 منتشر شده اند، 504 چهار کتاب از نظر اخلاقي، ديني و انقلابي مشکل دار شناخته شده و تنها 155 عنوان کتاب تاييد شدند.»
ظاهرا نمايندگان محترمي كه همه كارشان را گذاشتند تا كتاب‌هاي مسئله دار را پيدا كنند و 78 درصد كتاب‌‌ها را مسئله دار تلقي كردند يادشان رفته كه 50 در صد كتاب‌هاي منتشر شده كتاب‌هاي درسي و آموزشي و است و جامعه آماريشان ايراد دارد. كل مطلب را اين جا بخوانيد. بازي تازه شروع شده:

posted by farzane Ebrahimzade at 6:15 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home