کوپه شماره ٧

Sunday, January 08, 2006

همه عمر ولي‌ عهد بود


امروز سالمرگ مظفرالدين شاه است شاهي كه همه عمر ولي‌عهد بود. همه عمر منتظر ماند تا جانشين شاه بابا شود. شاهي كه هيچ كس فكر نمي‌كرد انقدر زنده بماند كه روزي امضايي سرنوشت سازي را پاي ورقه‌اي بزند كه سرنوشت مردم ايران را تغيير دهد. امضاي فرمان مشروطه . اين مطلب را براي گروه فرهنگ ميراث فرهنگي درباره مظفرالدين شاه نوشتم جالب است. نكته‌اي كه توي نوشتن اين مطلب نقش عدد 14 در زندگي مظفرالدين شاه است. پنجمين شاه قاجار 14 جمادي الثاني به دنيا آمد 14 مرداد فرمان مشروطه را امضا كرد 14 ذيقعده قانون اساسي را امضا كرد. حتما 14 هاي ديگه‌اي هم هست كه من نمي‌دونم.

posted by farzane Ebrahimzade at 3:44 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home