کوپه شماره ٧

Wednesday, December 07, 2005

يك مرگ ديگر


يك بار نوشتم كه از خبر مرگ دادن متنفرم اما بازم بايد در اين گيرو دار از مرگ بنويسم منوچهر نوذري هم رفت. امروز صبح توي بيمارستان فوت كرد. من با صداي نوذري خاطره زيادي دارم. ده دوازده سال پيش مشتري پرو پا قرص صبح جمعه باشما و راه شب پنج شنبه شب‌ها بودم. يادش بخير شب‌هاي جمعه تا ساعت 3 شب پابه به پاي راه شب مي نشستم. چند بارم توي مسابقه هفته شركت كردم اون موقع 16 _ 17 سالم بود نوذري ازم كلي تعريف كرد. دعوتم كرد براي ديدن ضبط صبح جمعه باشما. من و سعيده دوستم _ كه حالا اصفهان زندگي مي‌كنه _ از مدرسه زديم رفتيم ارگ براي البته به دعوت جاويدنيا اما ... اين هم يكي ديگه از ناگزيري هاي زندگي .............

posted by farzane Ebrahimzade at 8:16 PM

|

<< Home